Tallinna Lauluväljak teenis rahvusvahelise ökomärgise Green Key


Tallinna Lauluvälajku meeskond Klaassaalis vastuvõtmas Green Key märgist. Fotograaf Aron Urb.

Tallinna Lauluväljakule omistati mainekas rahvusvaheline ökomärgis Green Key, mis tähistab rahvusvahelisi keskkonnahoidlikke turismisettevõtteid.
 
„Mõistagi oleme väga rahul, et Lauluväljak on nüüd Green Key ökomärgise kandja," ütles SA Tallinna Lauluväljaku juhataja Urmo Saareoja. "Tegemist on suure tunnustusega eeskätt lauluväljaku meeskonna ning meie partnerite tööle, kes aitasid sel teoks saada.”
 
Saareoja nentis, et ürituste korraldamine jätab paratamatult oma jälje keskkonnale, kuid tuleb leida viise, et see jälg oleks võimalikult väike. “Suurürituse edukas korraldamine on juba oma olemuselt keeruline ettevõtmine ning keskkonnahoidlikkuse arvestamine lisab sellesse võrrandisse veel ühe tundmatu juurde. Meie partnerid mõistavad aga ühiskondlikku vastutust ning nii võetakse kasutusele järjest enam meetmeid, et üritused oleksid keskkonnahoidlikud. Näitena saab tuua korduvkasutatavate nõude kasutusele võtmise söögi ja joogi serveerimisel,” selgitas Saareoja, “tegemist pole pelgalt jäätmete sorteerimise võimaluse pakkumisega publikule, vaid põhjaliku planeerimisega, et kogu ürituse korraldamise protsessi jooksul kuluks võimalikult vähe ressursse ning ei tekitataks asjatult prügi, olgu siis füüsilist või digitaalset.”
 
“Tallinna Lauluväljak loomulikult nõustab omalt poolt vajadusel korraldajaid, kuid investeerime ka taristusse, uuendades hoonete ja rajatiste automaatikat ning tõstes nende energiatõhusust. Üks väike, kuid ometi märgiline tegu sündis eelmisel suvel noorte laulupeo eel, mil lauluväljaku alale rajati koostöös Tallinna linna ja AS Tallinna Veega neli statsionaarset joogiveekraani. Loodetavasti jääb tänu sellele omajagu veepudeleid ostmata ning tootmata,” lisas Lauluväljaku juhataja.
 
Saareoja rõhutas, et Tallinna Lauluväljak jätkab pühendunult oma teekonda keskkonnahoidlikkuse suunas. “Green Key märgise saamine näitab, et oleme õigel teel, kuid see on alles algus, töö peab jätkuma.”
 
Green Key on turismiettevõtetele mõeldud rahvusvaheline ökomärgis ja alates 1994. aastast on see juhtiv standard, millega tunnustatakse turismiettevõtte keskkonnahoidlikku ja kestlikku tegutsemist. Tänaseks on märgisega liitunud ca 4500 ettevõtet 63 riigist üle maailma. Külastajatele annab Green Key märgis teadmise, et ettevõte on pühendunud keskkonnamõju vähendamisele.
 
Loe lisa Green Key kohta: https://lauluvaljak.ee/et/content/keskkonnapoliitika
 


SA Tallinna Lauluväljaku juhataja Urmo Saareoja Green Key märgisega