Keskkonnapoliitika

Tallinna Lauluväljaku meeskond Green Key lipuga
Tallinna Lauluväljaku meeskond Green Key lipuga. Forograaf Aron Urb.

Tallinna Lauluväljaku kestlikkuse põhimõtted ja -eesmärgid on selgelt suunatud keskkonnahoidlikkusele ja säästvale tarbimisele. Alljärgnevalt toome välja meie põhimõtted ja eesmärgid.
 
Keskkonnateadlikkus:
 

  • Edendame keskkonnateadlikkust kõikide huvigruppide seas, sealhulgas töötajad, korraldajad, külastajad ja kogukond.
  • Soovime tõsta teadlikkust keskkonnasäästlikkusest ning inimeste teadlikkust nende tehtavate valikute mõjust keskkonnale.
  • Propageerime keskkonnahoidlikke väärtusi ja tegevusi, et muuta lauluväljak keskkonnasõbralikumaks.

 
Energiasääst:
 

  • Tallinna Lauluväljak püüab vähendada oma energiatarbimist ja suurendada energiatõhusust.
  • Energiasääst hõlmab energiatõhusate seadmete järk-järgulist kasutuselevõttu ning vee- ja energiatarbimise jälgimist.
  • Loome võimalused külastajatele, korraldajatele ja töötajatele osaleda aktiivselt keskkonna- ja energiahoidu edendavates tegevustes.

 
Säästev tarbimine:
 

  • Edendame säästvat tarbimist, mis hõlmab tarbimise vähendamist ja jäätmete minimeerimist.
  • Toetame taaskasutamist ning eelistame loodussäästlikke ja jätkusuutlikke tooteid ja materjale.
  • Rakendame meetmeid, et vähendada ökoloogilist jalajälge, sealhulgas jäätmete sorteerimise konteinerite kättesaadavuse parandamine, joogivee täitmisjaamade paigaldamine ja alternatiivsete transpordivõimaluste propageerimine.

 
Need põhimõtted ja eesmärgid näitavad Tallinna Lauluväljaku pühendumust keskkonna- ja kestlikkuspõhimõtetele ning soovi kaasata kogukond ja huvigrupid jätkusuutliku ja keskkonnasõbraliku tegevuse edendamisse.
 
Sündmuse korraldaja keskkonnasõbralik meelespea
 
Tallinna Lauluväljak kui ettevõte, võtab väärikalt vastutuse oma ökoloogilise jalajälje ja tarbimise eest ning selle struktuurseks elluviimiseks on rakendanud oma ettevõttes keskkonnajuhtimise poliitika. Oleme toonud mõned keskkonnasõbralikud soovitused, mida üritust korraldades meeles pidada.
 
Toitlustus: Palume vältida artistide, külastajate ja korraldusmeeskonna toitlustamisel ühekordsete nõude kasutamist, eriti ühekordsete plasttoodete kasutamist. Palume vähendada ülejäävate toiduainete hulka.
 
Prügisorteerimine: Palume aidata sorteerida prügi, asetades tekkinud jäätmed õigesse prügikasti. Valikust leiate alal prügikastid klaasile, taarale, paberile/papile, pakendile, biojäätmetele ja olmejäätmetele.
 
Kingitused ja auhinnad: Palume kriitiliselt hinnata messide ja konverentsiklientidele loodavate kinkekottide sisu ning koostööpartnerite poolt pakutavate tasuta toodete valikut ja nende hulka. Soovitame valida keskkonnasõbralikud kingitused, nagu taaskasutatud materjalidest valmistatud esemed või elamuskingitused. Toetada kohalikke käsitöölisi jne.
 
Dekoratsioonid ja trükised: Palume toimuvate üritustel efektide ja dekoratsioonidena kasutada keskkonnale sõbralikke lahendusi. Näiteks, kui artistil on soov konfetti publiku sekka paisata, siis palume selle vajadust kindlasti hoolikalt kaaluda ning samuti jälgida, mis materjale kasutatakse, et need oleksid keskkonnasõbralikud. Sama kehtib ka trükistele ja muule infomaterjalide, kus soovitame rakendada ettenägelikku taaskasutust.
 
Transpordi valikud: Palume saabujate meelespeas pakkuda mitmekesist transpordivahendeid, mis oleksid  alternatiiviks sõiduautole. Tallinna Lauluväljakule pääseb hõlpsasti ühistranspordi, jalgratta ja elektriliste renditõukeratastega. Tuletada meelde saabujatele, et kesklinna piires asume vaid jalutuskäigu ja/või jalgrattasõidu kaugusel. Iga külalise keskkonnateadliku transpordivahendi valikuga saab mõne teadliku sammuga meie keskkonnahoidlikkusele kaasa aidata.
 
Suur tänu, et võtate meie keskkonnasõbralikku meelespead kuulda ning soovime edukat üritust! 
 
Green Key
 
Green Key on turismiettevõtetele mõeldud rahvusvaheline ökomärgis ja alates 1994. aastast on see juhtiv standard, millega tunnustatakse turismiettevõtte keskkonnahoidlikku ja kestlikku tegutsemist. Tänaseks on märgisega liitunud ca 4500 ettevõtet 63 riigist üle maailma. Külastajatele annab Green Key märgis teadmise, et ettevõte on pühendunud keskkonnamõju vähendamisele. Loe lisaks Green Key kohta SIIN.
 

Tallinna Lauluväljak Green Key