Tallinna Lauluväljakul kohtuvad Eesti ürituste korraldajad

11. veebruaril toimub Tallinna Lauluväljakul ürituskorralduse trende muutev Pro Koosolek. Kohal on nii avalike kui muude ürituste korraldajad ja eestvedajad ning keskkonnaeksperdid. Räägitakse valdkonna trendidest, aktuaalsetest probleemidest ja nende lahendamisest. Esmakordselt korraldataval erialainimeste koosolekul osaleb 250 külalist, messialas tutvustavad ettevõtted ürituste korraldajatele uusi tooteid ja teenuseid.

 

 

Pro Koosoleku tähtsamad märksõnad on keskkonnasõbralikkus ja kestlik ürituskorraldus.
Enam ei saa üle ega ümber ringmajanduse ja keskkonna teemadest, mis puudutavad täna iga ürituskorraldajat. Teema eeskõneleja rolli on võtnud Eesti üks suurimaid sündmus- ja ürituspaiku Tallinna Lauluväljak.
 

“Meil on väga hea meel, et Lauluväljakul saavad kokku korraga sedavõrd suur hulk Eesti ürituste korraldajaid ja nende koostööpartnereid. Omavahel vahetatakse kogemusi ja uut infot eesmärgiga edendada Eestis ürituste korraldamise valdkonda tervikuna. Kindlasti on vaja sõlmida vajalikke kokkuleppeid jäätmemajanduse ja muudes olulistes küsimustes. Eesti suurima toimumispaigana võõrustab Tallinna Lauluväljak seda olulist sündmust auga, see on ka meile hea võimalus tutvustada Lauluväljaku võimalusi ja arenguplaane antud ettevõtlussektorile korraga,” sõnas Tallinna Lauluväljaku juht Urmo Saareoja.
 

Illustreerimaks Lauluväljaku üritusnumbreid, võib öelda, et 2019 a toimus siin üle 100 ürituse ja sündmuse, mille külastajate arv oli üle 300,000. Sellele lisanduvad veel ka turistid, kelle külastusi on Lauluväljaku alale aasta jooksul veidi alla poole miljoni.
 

Pro Koosolekul arutletakse, kuidas muuta ürituste korraldamine keskkonnasõbralikumaks.
Ühe olulisema uuendusena tutvustatakse jäätmete paremaks liigiti kogumiseks universaalset jäätmekonteinerite tähistamise süsteemi, mille laialdane kasutuselevõtt tooks sadadele Eesti üritustele sarnaste värvide ja tähistustega sildid, kleepsud, kaaned jm infokandjad. Igale korraldajale jääb võimalus oma brändist lähtuvalt silte kohandada.
Seminaripäeval tutvustatakse praktilisi lahendusi keskkonnasõbralikumaks korralduseks, Tallinna ja teiste suuremate linnade uuenenud avalike ürituste jäätmereegeleid ja Euroopa Liidu ühekorraplasti direktiivist tulenevaid muutusi ühekordsete nõude kasutamisel 2021. aasta suvest.
 

„Jäätmete liigiti kogumine ja korduvkasutatavad lahendused ühekordsete asemel on sündmustel keskkonna vaatenurgast kõige suurema mõjuga ja kõige nähtavamad. Positiivne on see, et keskkonnasõbralikumaid lahendusi kasutavad täna juba mitmed tuntud festivalide ja suurürituste korraldajad. Jagame seda teadmist ja kogemust laiema ringi korraldajatega. Usun, et näiteks tutvustatav universaalne jäätmekonteinerite tähistus aitab lahendada ühe tüütu praktilise probleemi, et korraldajad liiguks keskkonnasõbralikuma korralduse suunas,“ ütles koosoleku jäätmeteemade kõnejuht ja sündmuste kestliku korralduse agentuuri Acento kaasasutaja Raimo Matvere.
 

Samuti jagavad üritusel näpunäiteid kommunikatsioonispetsialistid, kes vaatavad ürituste kommunikatsiooni klikimeediaajastul. Teemaks tulevad ka turvatrendid, korraldajate kogemused koostööst meediamajade kui ürituste korraldajatega, tubakavabadest lahendustest ürituse korraldamisel jpm.
 

Rohkem infot: www.prokoosolek.ee