Otsime ideekonkursiga Lauluväljakule uut ruumilist narratiivi

SA Tallinna Lauluväljak ja Tallinna Strateegiakeskus kuulutavad välja avaliku ideekonkursi Tallinna lauluväljakule ruumilise tervikvisiooni leidmiseks, mis võimaldaks lauluväljaku territooriumi avardada ning senisest mitmekesisemalt kasutada, ühtlasi laulupidude traditsiooni hoides. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 7. november 2022 kell 17.
 


Tallinna Lauluväljak. Foto: Paco Ulman

„Lauluväljaku ruumilise tervikvisiooni ideekonkursile on eelnenud pikk ja põhjalik ettevalmistustöö – kuus aastat tagasi kutsuti kokku lauluväljaku ajutine komisjon, mis pidi kujundama lauluväljaku ja seda ümbritseva ala tulevikuperspektiivi,“ rääkis Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart. „Arutelude käigus kujunes ühine ootus lauluväljaku tulevikule ja komisjoni liikmeid ühendas sügav arusaam, et lauluväljak ja laulupidu ei ole ainult sümbolid, vaid meie kultuuri selgroog, mille hoidmine ja säilitamine on suurem prioriteet kui pelgalt linnaruumiline küsimus. Kuid vähemtähtis ei ole ka süsteemne lähenemine ja arvestamine linna arenguga laiemas perspektiivis, sealhulgas uute ühistranspordiliinide ja suurte linnaobjektide rajamisega.“
 
Linnapea sõnul on lauluväljaku ala arendamisel kaks pragmaatilist vajadust „Esiteks saame uhkusega tõdeda, et laulupidu kogub populaarsust ja seal osalev rahvahulk üha kasvab, kuid sellega  kasvavad ka tehnilised vajadused ja ruumilised tingimused, mida tuleb luua. Teisalt on vaja leida linnaruumilisi lahendusi, kuidas seda unikaalset ala kasutada igapäevaselt ja luua tallinlastele uusi kaasaegseid võimalusi aja veetmiseks linnaruumis viisil, mis ei riivaks traditsioonide säilitamist. Selleks, et edasi liikuda lauluväljaku detailplaneeringuga, tuleb luua eelnevalt tervikkontseptsioon, milleks me ka ideekonkursi välja kuulutame. Loodame arhitektuurivõistluse tulemusi avalikkusega jagada juba aasta lõpuks,“ ütles Kõlvart.
 
„Ideekonkursini jõudmiseks oleme teinud väga palju tööd koos mitmete osapooltega, et panna kokku võimalikult detailsed, kuid samas laiapõhjalised algtingimused. Tegemist on võrdlemisi keerulise objektiga, kus igale ideele tuleb kaalutletult läheneda ning arvestada suure avaliku huviga. Selge on see, et lauluväljak peab ka uute lahenduste leidmisel jätkuvalt kõnelema laulupidude lugu ning Eesti vabaduse taastamise lugu,“ ütles Tallinna Lauluväljaku juhataja Urmo Saareoja. „Lauluväljaku identiteedi osaks on siin toimuvad laulupeod ja suurüritused ning aasta-aastalt naudib üha rohkem inimesi meie pargiala rohelust. Ootame võistlustöödelt nutikaid ja kaasaegseid lahendusi, kuidas kõiki neid kolme suunda edasi arendada ning pakkuda külastajatele parimaid tingimusi,“ lisas Saareoja.
 
Arhitektuurivõistlus Tallinna lauluväljaku ruumilise tervikvisiooni leidmiseks on vormilt ühe-etapiline avalik ideekonkurss, mille võidutöö on aluseks lauluväljaku ala detailplaneeringu algatamisel ning edasistel planeerimis- ja projekteerimistegevustel. Ruumilise tervikvisiooni väljapakkumine hõlmab lauluväljaku hooneteansambli täiendamist uute arhitektuuriobjektidega. Nendest olulisemad on kõlakoda-kontserdipaik väiksema publikuarvuga kontsertide korraldamiseks, Lauluväljaku külastuskeskus mäenõlval ning lauluväljakut Kadrioru pargiga ühendav jalakäijate sild. Konkursi ülesanne ei ole pakkuda välja objektide eskiislahendusi, vaid objektide põhimõtteline mahuline identiteet. Objektidele korraldatakse pärast detailplaneeringu kehtestamist eraldiseisvad arhitektuurivõistlused, kui territooriumi lõplik ruumiline lahenduse on selgunud ning objektide ruumiprogramm koostatud. 
 
Võidutöö valib laiapõhjaline žürii, kuhu kuuluvad Tallinna linna, Kultuuriministeeriumi, Eesti Laulu- ja Tantsupeo sihtasutuse, Eesti Arhitektide Liidu ja Eesti Maastikuarhitektide Liidu esindajad. Linna partner võistluse korraldamisel on Eesti Arhitektide Liit. Võistluse auhinnafond on 43 000 eurot ja võistlustulemused selguvad 2022. aasta lõpuks.
 
Ideekonkursi materjalidega saab tutvuda riigihangete registris: „Lauluväljaku ruumilise tervikvisiooni ideekonkurss“, viitenumber 238660.