Lauluväljaku aia värvivad malevanoored

Tallinna Lauluväljakul teevad tööd 14 malevlast, kelle usina tegutsemise tulemusel saab ala piirav metallaed uue värvkatte. Töö kestavad sel suvel kuni viienda augustini.
  
„Malevas töötamise kogemus on noortele väga eriline ning paljude jaoks esimene katsetus, kus tehtu eest ka tasu makstakse. Aitame omalt poolt hea meelega kaasa, et malevlastele jaguks jõukohaseid töid,“ ütles Lauluväljaku juht Urmo Saareoja. „Usun, et nii mõnigi nendest noortest, kes annavad meie piirdeaiale uue ilme, meenutab veel aastaid hiljem, et see lõik on just tema värvitud.“
  
„Õpilasmalevas on ütlus, et malevarühm algab tööandjast ehk sellest ettevõttest, kes leiab võimaluse pakkuda noorele inimesele tema vanusele ja võimetele vastavat tööd. Esimene töökogemus on noortele nende arengu ja kasvamise juures kahtlemata märkimisväärne pöördepunkt – õpitakse ise väärtust looma,“ ütles Ott Väli, Õpilasmaleva juhataja. „Täname ka kõiki meie malevarühmade tööandjaid, kes aitavad noorte elus sel pöördepunktil võimalikuks saada.“

  

 

Akzo Nobel Baltics AS juhatuse esimehe Elena Pasti sõnul on neile auasjaks toetada Tallinna Lauluväljakut, mis on Eesti rahvuslik uhkus. „Oleme juba aastaid löönud kaasa erinevates ühistes projektides, mis aitavad säilitada meie kaunist Lauluväljakut. Samuti peame oluliseks koostööd noortega, et ka järgnevatel põlvedel tekiks oma isiklik side selle Eestile nii tähtsa paigaga.“
  
14-liikmeline õpilasmaleva rühm töötab Tallinna Lauluväljakul perioodil 25.07-05.08.
Projekti koostööpartneriks on Akzo Nobel Baltics, kes varustab malevanoored töövahendite ning Hammerite metallaia värviga. Malevlased said kõik väga korraliku instruktaaži Akzo Nobeli juhendaja poolt, et töövõtted ja ohutusnõuded oleksid tagatud.
2021. aastal aitasid Pallase tudengid Sadolini värvide abil anda uue ilme Lauluväljaku kassamajadele.