Kuidas toimib ürituse sponsorlus?

Sponsorlus on üks kriitilisi edutegureid juba ürituse planeerimise faasis, kuna ürituse finantseerimine tuleb hoolikalt läbi mõelda ja tihtipeale kasutatakse selleks just sponsorite abi. Oluline on leida sponsor, kes sinu ettevõtmistesse positiivselt suhtub ning on valmis võtma sind oma sponsorrahade saajate hulka. Kuidas aga valida sobilikud sponsorid, leida koostööpunktid, vormistada pöördumine ja korraldada kommunikatsioon toetajatega? Siin on mõned nipid!

Blogi (4)

Selgita välja sobivaim koostööpartner

Paljudel ettevõtetel, kes erinevaid projekte ja ettevõtmisi sponsoreerivad, on olemas kindel kava, sihtrühm ja valdkond, mida ja kuidas nad toetavad. Oma ürituse sponsorlust planeerides ja sponsoreid valides tee endale selgeks järgnevad punktid:

 • Mis ettevõtetega täpsemalt tegemist on?
 • Kuidas selle ettevõtte sponsorlus sinu üritusega kokku sobib?
 • Mida saad sina pakkuda sponsorile ehk kuidas aitad sa neid?
 • Kuidas saab see ettevõte sinu üritusele kaasa aidata - kas tootesponsorlus või rahaline sponsorlus?

Ürituse ja sponsori omavaheline kokkusobivus on üks võtmeküsimusi, kuna näiteks lasteüritusele alkoholitootja sponsoriks valimine pole just parim idee. Nii tuleks sponsorit otsides püüda mõista, mis tüüpi ettevõte saaks koostööst kõige enam kasu.

Näiteid sponsoritest

Mitmed pangad Eestis - Swedbank, SEB, LHV, Danske - on usinad sponsorid erinevatele projektidele ja üritustele, mis sobivad kokku nende poolt toetavate valdkondade ning suundadega. Lisaks on kasulik pöörduda teiste suurettevõtete poole, kes on varemalt sponsorlusega silma paistnud.

SEB

Kõige mitmekesisem spondeeritavate ettevõtmiste valik tundub olevat SEB pangal, kelle toetatud projekte ühendav joon on tulevikku panustamine. See mõte väljendab ka SEB toetusstrateegiat, rõhutades nende missiooni ühiskonda investeerimisel: panustamine tulevastesse põlvkondadesse.

SEB valib toetamiseks sellised projektid, mis loovad tugeva ja kindla aluse äritegevuse arengule, parandavad laste ja noorte eluolu, edendavad haridust ning täiendavad klientide teadmisi.

Toetatakse projekte, mis:

 • pakuvad võimalust sponsorina aktiivselt osa võtta nii projekti korraldades kui ka finantstoetust pakkudes;
 • tugevdavad SEB brändi - on kooskõlas SEB panga eetiliste ja korporatiivsete väärtustega ning klientide huviga;
 • ja keskenduvad SEB panga jaoks olulistele ühiskondlikele valdkondadele.

Selver

Selver peab enda sõnul eelkõige oluliseks oma panuse andmist ühiskondliku elu edendamisse ning inimeste elujärje parandamisse. Sponsorlustegevuses toetab Selver kõige enam järgmisi valdkondi:

 • Laste vaba aeg ning tervis
 • Pere ja pereväärtused
 • Tervis
 • Keskkond
 • Sport

Selver toob välja järjepidevuse olulisuse ning nad eelistavad sponsorlustegevuses koostööprojekte, mis aitavad kaasa ühiskonna arengule. Samuti pakub omapoolset abi info levitamisel, et reklaamida Selveri toel või algatusel käivitunud ettevõtmisi. Linna või linnaosa projektide teostamisel, mitmesuguste tegevuste läbiviimiseks saab Selver pakkuda tuge oma kaupluste pinna kasutamise näol.

Sponsorite poole pöördumine

Kui sponsorid on välja valitud ning olulised koostööpunktid edukalt kaardistatud, on vaja planeerida sponsorite poole pöördumine. Pea meeles, et sponsoritega kontakteerumine tuleb teha võimalikult vara, kuna ettevõtted kinnitavad oma eelarved erinevatel aegadel. Ettevõtted eraldavad kindla osakaalu vabu vahendeid igaks aastaks ning kui see raha on juba ära planeeritud, on raske huvipakkuva projekti jaoks raha eraldada, isegi kui soov on suur.

Sponsorlustaotluse koostamine

Paljudel ettevõtetel on oma sponsorlustaotluse vormid, avalduse koostamise juhised või muu kondikava, mille järgi tuleks oma sponsorlustaotlus esitada. Selle koostamisel pea silmas:

 • Tee oma kodutöö - ole kursis ettevõtte ja selle valdkonnaga.
 • Mõtle oma pakkumine põhjalikult läbi - ära kutsu sponsorit endaga koos arutama.
 • Paku välja konkreetsed lahendused, mis on kasulikud mõlemale poolele.
 • Ära unusta sisse arvestada teavitustegevuse kulusid, kuna sponsorlusest pole ettevõtte jaoks kasu, kui keegi sellest teadlik pole.

Sponsortaotlustes on enamasti nõutud projekti või ürituse nimetus ja detailne kirjeldus, selle toimumise aeg ning osalejate arv. Lisaks tuleb lahti kirjutada, mis suuruses ja vormis toetust taotletakse, milleks seda vaja on ja milline võiks koostöö üldjoontes olla. Muidugi tuleb taotlusesse panna ka taotleja andmed ning kontaktinformatsioon. Vaata lähemalt lisast!

Tootesponsorlus või rahaline sponsorlus?

Pane paika, mis sorti sponsorlust on kõige mõistlikum mingilt ettevõttelt taotleda - kas kasulikum on tootesponsorlus või rahaline. Näiteks spordiürituse puhul on paremad eeldused Adidas tootesponsoriks saada kui raha taotleda. Ka alkoholitootjad pakuvad pigem oma toodet. Kui tegemist pole konkreetse ühiskondliku valdkonnaga seotud üritusega, siis on lihtsam saada tootesponsorlust ettevõtetelt.

Projekti tarbeks raha taotlemine oleneb eelkõige ürituse tüübist. Kultuurkapital, Eesti Autorite Ühing, Eesti Esitajate Liit on sobilikud sponsorid, kui tegemist on kultuuriüritusega. Hasartmängumaksu Nõukogu sponsoreerib spordiüritusi. Lisaks on hulganisti valdkonnaspetsiifilisi fonde, sihtasutusi ja stipendiumeid ning kõikvõimalikud avalikud asutused, kes toetavad erinevaid ettevõtmisi.

Kommunikatsioon ja järeltegevused sponsoritega

Eesti tasandil toimib sponsoritega suhtlemisel eelkõige sirgjooneline ja professionaalne suhtlemisviis, mis ei võta palju aega ega ole liialt ülevoolav. Kasulik on paluda abi oma tutvusringkonnalt ja teha vajadusel lobitööd, et leida kontaktisik potentsiaalsest sponsorfirmast. Infomeilile kirjutamine ei too tihtipeale positiivset tulemust ning otsekontakt on alati efektiivsem ja aegasäästvam.

Olulisel kohal sponsorite kommunikatsiooni korraldamisel on sponsorite logode ja muude materjalide kasutamine, nende meelespidamine ning tänamine. Kogenud ürituse korraldaja praktika on ka fotode tegemine üritusest, sponsori reklaammaterjalidest ning toodetest, mida on ürituse käigus kasutatud. Lisaks on soovituslik teha/saata sponsoritele mõeldud lühike kokkuvõte üritusest.

Lisa:

Siin mõned kasulikud lingid sponsorluse kohta:

 • Hasartmängumaksu Nõukogu
 • Kultuurkapital
 • Eesti Autorite Ühing
 • Eesti Esitajate Liit
 • Projektid.ee
 • Struktuurifondid
 • Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Siin mõned näited erinevate ettevõtete sponsortaotlustega tutvumiseks:

 • SEB
 • Selver
 • Swedbank
 • Valio
 • A. Le Coq
 • Kalev
 • Tallinna Sadam
 • LHV
 • Bauhof
 • Balbiino