Parkimisvõimalused

Sündmuse korraldaja kasutuses on Tallinna Lauluväljaku parkmisalad :

Mäe parkla / Tiigi parklaMere parklaMere alaLaulukaare põhjakülg

Mäe parkla

 • Koosneb kahest asfaltkattega platsis, mis on märgistatud joontega.
 • Ruumi puuduse korral on võimalik kasutada muruga kaetud ala.
 • Mäe parkla maksimaalne mahutavus 289 autot.
 • Vaata kaarti

 

 

Tiigi parkla

 • Asub kõige lähemal Lauluväljaku peahoonele.
 • Parklasse sissepääs Narva maantee kaudu.
 • Maksimaalne mahutavus 75 sõiduautot.
 • Tiigi ala sobib hästi teenindava personali, korraldajate, VIP parkla, kaubitsejate või esinejate jaoks.
 • Tiigi parkla on üldjuhul avatud ainult ürituse ajal.
 • Vaata kaarti

Mere parkla

 • Asub Pirita tee ääres – kõige merepoolsema sissepääsu ees.
 • Maksimaalne mahutavus on 95 sõiduautot.
 • Vaata kaarti

 

 

Mere ala

 • Allee Mere värava ja Lauluväljaku peahoone vahel.
 • Vastavalt sündmusele sobib Mere ala hästi  teenindava personali, korraldajate, VIP parkla, kaubitsejate või esinejate jaoks.
 • Vaata kaarti

 

 

Laulukaare põhjakülg

 • Sisesündmuse korral on võimalik kasutada külastajate parkimiseks Lauluväljaku peahoone tagust ala.
 • Vaata kaarti

 

 

Parkimiskorralduse lisainfo

 • Parklaid kasutatakse vastavalt avalike ürituste iseärasustele.
 • Vastavalt kokkuleppele sündmuse korraldajaga, korraldab parkimise Tallinna Lauluväljak ise.
 • Suurürituste ajal tegutsevad üldjuhul parklates Lauluväljaku töötajad, kes müüvad parkimispileteid ja reguleerivad liiklust.
 • Kõikidel Lauluväljaku poolt hallatavatel aladel tuleb vastavate ürituste ajal lunastada pilet, mis lubab parkida 24 h.
 • Pilet kaotab kehtivuse parkimisalalt lahkudes
 • Pileti hind on 3 € ja 10 €.
 • Parkla töötajatel on õigus teha jooksvalt muudatusi vastavalt tekkinud olukorrale.

Kommenteerimine on suletud