Kelgutamine Lauluväljakul

Tallinna Lauluväljaku park on talverõõmudele alati avatud, kui on lund ja võimalusi. 
Lauluväljaku nõlval ei ole organiseeritud ametlikku Talveparki ega korraldatud ka järelevalvet, aga kui ilm lubab saab kelgutada, suusatada ja muidu alla lasta.

Viibides Lauluväljaku pargi alal, palume silmas pidada järgnevat:

  • Lauluväljaku park on avalik park, kus tuleb kinni pidada üldistest avaliku korra reeglitest;

  • arvestama peab kõikide pargis viibijate ja nende turvalise heaoluga;

  • eelnevalt tuleb kooskõlastada kõik massi- ja spordiüritused (sh discgolf, rattavõistlused, noole- ja laskmismängud jms);

  • pargis kehtib Tallinna linna heakorra eeskiri.


Rohkem ja täpsem info leitav siit: (https://www.riigiteataja.ee/akt/407082013028)

Korrarikkumistest teatage politsei lühinumbril 110, hädaabi numbril 112 või Tallinna abitelefonil 1345.