Värske ilme: Tallinna Lauluväljaku uus visuaalne identiteet

 

Tallinna Lauluväljak seostub eestlastele eelkõige laulupidudega. Lauluväljakust on aegade jooksul kujunenud omamoodi eestluse sümbol. Ühislaulmise pidusid peetakse siin juba 1928. aastast, mis tähendab, et tänavu tähistab Lauluväljak juba oma 90. sünnipäeva. Suursuguse sündmuse raames ja ajaga kaasas käimise vaimus loodi Lauluväljakule verivärske visuaalne identiteet, mis kannab endas nii eestluse kui ka Lauluväljaku märgilist olemust.

 

Lauluväljaku logomärk on tugevalt seotud Eesti ja eestlusega


Tallinna Lauluväljaku uue logo konkursile esitatud võistlustöödest osutus võitjaks AD Angelsi töö “Noodijoonestik”. Miks? Sest see jutustab Tallinna Lauluväljaku lugu Eesti enda rahva silme läbi.Eestlastele meeldib laulda. Laulsime end mõnedkümned aastad tagasi vabaks ning laulame ühiselt tänase päevani. Konkursi võitnud agentuuri nägemuses on Tallinna Lauluväljaku identiteedi alus ja läbiv element just nimelt noodijoonestik, kuhu on sisse kirjutatud Eesti riigi tugevus, juured ja rahva eripära. Noodijoonestik algab aegade algusest ja suundub tulevikku, mil tuleb ette suuremaid ja väiksemaid võnkeid. See on just kui eestluse kulg ja jätkumine.

Põhjuseid miks uus visuaalne identiteet loodi, on mitmeid. Kuna Eesti ühiskond areneb kiirelt, peab sama suutma teha ka Lauluväljak. Tallinna Lauluväljaku juhataja Riho Rõõmuse sõnul ootab uus põlvkond ja uued tarbijad pakkujatelt uusi märgilisi lahendusi. “Üha enam on ühiskond tervikuna seotud infotehnoloogiaga, erinevate ekraanidega ja sealt tuleva informatsiooni ja visuaalse pildi massiiviga,” räägib Rõõmus. Ehk siis lainega tuleb ikka kaasa minna, mitte lasta sel endast üle sõita.

Visuaalse identiteedi tervikkomplekti moodustavad: logomärk, värvid, tunnusgraafika, sise- ja välisviidastused, töötajate tööriided, sõidukite tähistused, kassade ja uste tähistamised ja font. Identiteedi erinevaid praktilisi teostuseid kasutatakse tulevikus Tallinna Lauluväljaku kommunikatsioonikanalites nagu veeb, sotsiaalmeedia, erinevad blanketid, visiitkaardid ja töötõendid. Plaan on enamik neist ellu viia juba käesoleva aasta jooksul, mis ühtib kenasti nii lauluväljaku 90. sünnipäeva kui Eesti riigi 100. sünnipäeva tähistamistega.

 

Miks visuaalne identiteet oluline on?
Tänases maailmas tekib tarbijatel kuvand ettevõttest või selle brändist tunduvalt varem, kui sellega otseselt kokku puututakse. Seda suuresti tänu info laiale ja kiirele levikule. Tihti tekib mulje (mis tihti hiljem ei muutugi) vaid selle firma kampaaniale pilku heites, mistõttu on visuaalsel identiteedil äärmiselt oluline roll kanda.

Kui Sul on alustuseks olemas esteetiline ning brändi realistlikule olemusele vastav logomärk, on suur osa tööst juba tehtud. Suurepärane visuaalne identiteet peab olema emotsionaalselt nauditav ja kogetav, mitte töötama vaid infokandjana. See peab rääkima Sinu ettevõtte või organisatsiooni lugu.

Kuidas selleni aga jõuda? Mõtle probleemipüstitusele esmalt kliendi seisukohast. Pane jalga oma kliendi kingad. Oluline pole siin isegi nii väga see, mida Sa ise oma brändist mõtled, vaid see, mida mõtlevad ja tunnevad Sinu kliendid. Seejärel kaardista oma ettevõtte lugu, selle põhiväärtused ja kreedo ning tee sama ka oma klientidega.

  • Ole unikaalne, sest globaalne konkurents on valus ja tihe. Sinu hääl peab kõlama.

  • Ole järjepidev. Kõik Sinu reklaami- ja turunduskampaaniad ning toodete visuaalne keel peab olema ühtne ja järgima sama nooti.

  • Üheselt mõistetavus. Jälgi, et kõik saavad Sinu ettevõtte sõnumist aru täpselt ühte moodi.


  •  

Kui Sul tekkis visuaalse identiteedi või Tallinna Lauluväljaku uue logomärgiga seoses küsimusi, siis võta aga julgelt ühendust!