Pressiteade: Tallinna laululava kandetrosside tehniline seisund

Tallinna laululava kandetrosside ja puidust katusepaneelide tehnilise seisundi hindamise tulemused.

 Käesoleval kevadel teostati SA Tallinna Lauluväljak tellimusel Tallinna laululava kandetrosside seisukorra ja trossvõrgu üldise seisukorra hinnang. Trossi vahetuse töödega paralleelselt uuriti ka kõlakaare puitpaneelide seisukorda.

Edastame Teile tulemuse kokkuvõtte, mille koostas Tallinna Tehnikaülikooli Ehitiste Projekteerimise Instituut eesotsas prof. Karl Õigeriga.

Kokkuvõtvalt.  Laululava trossid on ettenähtud korras ja selliselt võivad trossid kesta veel vähemalt 15-20 aastat, vajalik on teostada trosside regulaarset vaatlust.

Puitpaneelid (kõlalaud ehk laudis ja selle all olevad prussid). Kõlakaare puitosa kapitaalremont on planeeritud läbi viia lähima paari aasta jooksul.

Laulukaare teraskaar ja tagumine raudbetoonkaar on heas seisukorras.

Tallinna linn ja SA Tallinna Lauluväljak tegelevad vastava projektdokumentatsiooni tellimisega ning hinnakalkulatsiooni saamisega, et oleks selge tööde maht ja võimalik maksumus. Lauluväljak püüab saada vajalikud andmed hiljemalt augustikuu keskpaigaks ning esitab vastava info kõigepealt SA nõukogule. Peale seda pöördub SA taotlusega nii linna kui ka riigi poole, et linn koostöös riigiga saaks 2017. aastal vajalikud tööd Lauluväljakul teostada ja seda eesmärgiga tagada kõigile laulupeo osalistele turvalisus.

„Lauluväljak ja laulukaar on pidevas kasutuses. Saabumas on Eestile ja Lauluväljakule olulised sündmused nagu 2017. aasta XII noorte laulu- ja tantsupidu, 2018 EV100 ja Lauluväljak 90, 2019 Eesti laulupidu 150 aastat. Seega peame kindlasti oma tähelepanu mitmekordistama ja töödega alustama esimesel võimalusel,” ütles SA Tallinna Lauluväljak juhataja Riho Rõõmus.
„Oleme kõiki osapooli, kes on laulväljakuga tihedalt seotud, ka sellest informeerinud ja loodame, et ühiselt ja koostöös leiame kiired ja korralikud lahendused. Paralleelselt tegeleme ka rahastamisvõimaluste otsimisega,“ lisas Rõõmus.

Rohkem infot:

Riho Rõõmus                                                 Katrin Aunpu
Juhataja                                                           Kommunikatsiooni- ja partnersuhete juht

Tel: +372 6 112 102                                        Tel: +372 6 112 102
e-mail: riho[at]lauluvaljak.ee                            e-mail: katrin[at]lauluvaljak.ee

Kommenteerimine on suletud