31.03.2016

Inspiratsioonipäev „Kõik on võimalik! Huviharidus päästab maailma”

Sihtasutus Archimedes Noorteagentuuri korraldatud inspiratsioonipäeval esitletakse 2014-2015 ellu viidud projekti “HUviKoolide Kaasamise ja Arengu Programm (HUKK-AP)” kogemusi, tulemusi ja edulugusid.

Inspiratsioonipäev toimub 31.märtsil kell 9.30-17.00 Tallinna Lauluväljaku Klaassaalis

Huviharidus on võimas töövahend noore inimese eneseavastusel ja – teostusel ning kontaktide loomisel eakaaslastega. Projektiga HUKK-AP sooviti muuta huviharidus kõigile noortele Eesti erinevates piirkondades kättesaadavamaks ja kaasata seni huvitegevusega hõlmamata noori. Kahe aasta jooksul sai end tundma õppida ja teostada huvihariduslikes tegevustes (näiteks läbi draama, tantsu, kunsti, loodushariduslike jt meetodite) üle 2000 vähema võimaluse ja erivajadusega noore. Samuti katsetati projektis mitmeid uusi kaasavaid lähenemisi. Näiteks osalesid haridusliku erivajadusega klasside õpilased huvikoolide tegevustes ning läbi mobiilse huvihariduse jõuti piirkondadesse, kus huvidega tegelemise võimalusi napib.

Inspiratsioonipäeval on võimalus kuulata praktikute kogemusi ja saada häid mõtteid, kuidas huvihariduse valdkonnas töötada riskigruppi kuuluvate noortega, ning koostöös jõuda heade tulemusteni. Samuti saab õppida, kuidas suurendada huvikoolide suutlikkust ja laiendada tegevusvälja, haarates seni kaasamata sihtrühmi. Üritusel leiab vastuse ka küsimusele, kas ja kuidas on võimalik mõõta huvihariduse mõju noorele.

Kommenteerimine on suletud