Parkimine

Sündmuse külastaja kasutuses on Tallinna Lauluväljaku parkmisalad :

Mäe parkla

 • Koosneb kahest asfaltkattega platsis, mis on märgistatud joontega.
 • Ruumi puuduse korral on võimalik kasutada muruga kaetud ala.
 • Mäe parkla maksimaalne mahutavus 289 autot.
 • Vaata kaarti

 

Mere parkla

 • Asub Pirita tee ääres – kõige merepoolsema sissepääsu ees.
 • Maksimaalne mahutavus on 95 sõiduautot.
 • Parklas saab parkida kasutades Barking äppi
 • Vaata kaarti

 

 

Parkimiskorralduse lisainfo

 • Parklaid kasutatakse vastavalt avalike ürituste iseärasustele.
 • Vastavalt kokkuleppele sündmuse korraldajaga, korraldab parkimise Tallinna Lauluväljak ise.
 • Suurürituste ajal tegutsevad üldjuhul parklates Lauluväljaku töötajad, kes müüvad parkimispileteid ja reguleerivad liiklust.
 • Kõikidel Lauluväljaku poolt hallatavatel aladel tuleb vastavate ürituste ajal lunastada pilet, mis lubab parkida 12 h.
  • Pilet kaotab kehtivuse parkimisalalt lahkudes
  • Pileti hind on 3€
 • Parkla töötajatel on õigus teha jooksvalt muudatusi vastavalt tekkinud olukorrale.

Facebook Lauluväljaku Twitteri konto Youtube

Kommenteerimine on suletud