Parkimine

Enamasti pargid Mäe ja Tiigi parklas TASUTA, kuid suurürituste ajal saab 12h lunastada 3€ eest.

Mere parklas saab parkida kasutades Barking äppi.

Tallinna Lauluväljaku kasutuses on 3 parkimisala:

Mäe parkla

 • Koosneb kahest asfaltkattega platsis, mis on märgistatud joontega.
 • Palume autojuhtidel juhinduda uuest liikluskorraldusest ning mitte parkida suuremale asfalt platsile, mis on eelkõige busside kasutuses
 • Ruumi puuduse korral on võimalik kasutada muruga kaetud ala.
 • Mäe parkla maksimaalne mahutavus 289 autot.
 • Vaata kaarti

 

Tiigi parkla

 • Asub kõige lähemal Lauluväljaku peahoonele.
 • Parklasse sissepääs Narva maantee kaudu.
 • Maksimaalne mahutavus 75 sõiduautot.
 • Tiigi ala sobib hästi teenindava personali, korraldajate, VIP parkla või esinejate jaoks.
 • Tiigi parkla on üldjuhul avatud ainult ürituse ajal.
 • Vaata kaarti

Mere parkla

 • Asub Pirita tee ääres – kõige merepoolsema sissepääsu ees.
 • Maksimaalne mahutavus on 95 sõiduautot.
 • Parkida saab kasutades Barking äppi
 • Vaata kaarti

 

Lisainfo

 • Parklaid kasutatakse vastavalt avalike ürituste iseärasustele.
 • Kõik tasulised parklad on valveta.
 • Suurürituste ajal tegutsevad üldjuhul parklates Lauluväljaku töötajad, kes müüvad parkimispileteid ja reguleerivad liiklust.
 • Kõikidel Lauluväljaku poolt hallatavatel aladel tuleb vastavate ürituste ajal lunastada pilet, mis lubab parkida 12 h.
  • Pilet kaotab kehtivuse parkimisalalt lahkudes
  • Pileti hind on 3€.
 • Parkla töötajatel on õigus teha jooksvalt muudatusi vastavalt tekkinud olukorrale.

Kinnitatud:

01.01.2011

Lauluväljaku turunduse peaspetsialist poolt

Facebook Lauluväljaku Twitteri konto Youtube

Kommenteerimine on suletud